Condicions Generals de Contractació

Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privadesa i Venda (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.lasamarretta.es (d’ara endavant, el Lloc Web) que ESTURIONS DE COLORS , SL, posa a disposició de les persones que accedeixin al seu lloc web per tal de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés a aquests, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això anomenat conjuntament els “Serveis”).

ESTURIONS DE COLORS, SL, amb domicili social al c/ Sallent, 37, 08243 Manresa (Barcelona) , és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc Web la utilització del qual es regula mitjançant aquest document, amb CIF número B67612424 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom: 47301, Foli: 71, Secció: 8, Full Registral: 547831, Inscripció: 1. Per contactar amb ESTURIONS DE COLORS, SL podeu utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica administracio@lasamarretta.cat

Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits a la mateixa. Per tant, l’esmentada condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions Generals a la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al Lloc Web. ESTURIONS DE COLORS, SL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, ESTURIONS DE COLORS, SL recomana al Client llegir-lo atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles al públic en general, respecte a les quals també vol complir amb les seves obligacions legals, així com regular-ne l’ús. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les pàgines esmentades, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Comandes

 1. Les comandes es fan omplint el formulari de comanda que està al nostre lloc web de forma correcta.
 2. Les comandes únicament poden ser realitzades per persones registrades i que tinguin un compte a la nostra Botiga, o aquelles que proporcionin tota la informació necessària per dur a terme la transacció.
 3. Cada comanda realitzada pel Client es confirma – enviarem un e-mail informant al client que hem rebut la comanda.
 4. La botiga es reserva el dret de verificar la comanda. Si no hi ha contacte amb el comprador o la comanda no es pot confirmar, la botiga es reserva el dret de suspendre la realització de la comanda.

Enviaments

 1. La botiga executa les comandes dins de les primeres 48 hores després de realitzar la comanda o fer el pagament. Si hi ha algun problema per executar la comanda, els clients seran informats immediatament. Per execució de la comanda ens referim a enviar la mercaderia al client.
 2. Els lliuraments dins de la UE són realitzats per una empresa de missatgeria, fora de la UE per un servei de missatgeria i correus.
 3. La botiga no es responsabilitza de danys o pèrdues dels béns generats per l’empresa de missatgeria. En cas que el servei de missatgeria sigui seleccionat pel comprador, la botiga no té cap responsabilitat.
 4. La botiga no es responsabilitza dels enviaments que no hagin estat lliurats pel servei de missatgeria per responsabilitat dels clients (sense contacte, ningú a casa, adreça de lliurament incorrecte) o fallada del servei de missatgeria. A més, la botiga no es responsabilitza de la detenció de paquets pel control de les autoritats (per exemple, duanes). El servei de missatgeria fa diversos intents per lliurar l’enviament. Si no es lliura per qualsevol de les raons anteriors, l’enviament es considera lliurat. El cost de l’enviament per a perduts a l’estranger varia i s’informa en fer la comanda.

Devolucions i reclamacions

 1. Els canvis i devolucions de material s’han de tramitar enviant un email a berga@lasamarretta.cat.
 2. En el procés de presentació de queixes o consultes el client ha d’utilitzar el número de comanda o proporcionar la informació necessària per a la seva identificació.
 3. El client té un màxim de 15 dies hàbils des del moment de la recepció de la comanda per tramitar una devolució o reclamació.
 4. El client està obligat a reenviar el producte en perfecte estat, si ha estat utilitzat i adjuntant el document que confirmi el fet d’haver-lo comprat (rebut o factura), abans de 15 dies després de l’autorització de la devolució per part de La Samarretta.
 5. La devolució ha de ser sempre el mateix material que s’ha rebut, totalment, juntament amb accessoris i altres detalls que s’hagin rebut.
 6. El reemborsament només serà possible si tots els requisits establerts en aquests Termes i Condicions s’han complert.

Accés i seguretat

L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, una vegada acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats Clients.

L’identificador del Client estarà compost per la vostra adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per accedir al compte propi del Client, caldrà incloure aquest identificador, així com una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En cas que el Client conegui o sospiti l’ús de la contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata, en la manera com es recull al Lloc Web.